Disclaimer

De informatie die door CryptoHow (“wij”, “ons” of “onze”) wordt verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot multimedia-inhoud, commentaren, analyses, affiliate links, en enige andere vorm van content, is uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden. Het mag niet worden geïnterpreteerd als juridisch, financieel, of professioneel beleggingsadvies. Beslissingen gebaseerd op of acties ondernomen naar aanleiding van de inhoud op onze website of in onze communicatie zijn voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Hoewel wij streven naar nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie, garanderen wij niet de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, of tijdigheid ervan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade, direct of indirect, voortvloeiend uit het gebruik van of het vertrouwen op informatie verkregen via onze platformen.

Gebruikers dienen onafhankelijk onderzoek te verrichten en zo nodig professioneel advies in te winnen alvorens beleggingsbeslissingen te nemen. De markt voor digitale activa is volatiel en risicovol; prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.

Wij en/of onze medewerkers of vertegenwoordigers kunnen posities hebben in de digitale activa die worden besproken in onze content. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om eventuele belangenconflicten openbaar te maken, maar het is aan de gebruiker om eventuele belangenconflicten te onderkennen en te overwegen.

Eventuele samenwerkingen of affiliaties worden duidelijk aangegeven, echter, de aanwezigheid van dergelijke samenwerkingen impliceert geen goedkeuring van de geadverteerde producten of diensten. Wij ontvangen mogelijk vergoedingen voor verwijzingen via affiliate links, zonder extra kosten voor de gebruiker.

Deze disclaimer kan op elk moment worden bijgewerkt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze disclaimer periodiek te herzien en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

google news
google news square