De Nederlandsche Bank en Crypto

De Nederlandsche Bank (DNB) is in Nederland verantwoordelijk voor het verlenen van licenties aan aanbieders van Financiële diensten. Ook aanbieders van cryptodiensten vallen hieronder. Op deze pagina informeren we jullie over de meest recente Crypto publicaties van DNB, en geven we meer informatie over het Register van Cryptoaanbieders.

Recente Crypto publicaties DNB

De Nederlandsche Bank heeft redelijk veel informatie op de website over Cryptocurrencies. Uit deze informatie en recente publicaties blijkt vooral dat DNB consumenten wil beschermen tegen de gevaren van Cryptocurrencies. Zo blijkt uit deze passage uit een rapport dat in November 2022 is verschenen:

Een van de conclusies van de studie is dat crypto’s geen geld zijn. Hoe zit dat? 

Vera: ‘Wij zien crypto’s inderdaad niet als geld. Vanuit de cryptomarkt wordt de verwachting gewekt dat het als geld kan functioneren. Maar in de praktijk doet het dat niet. Crypto’s hebben niet de kenmerken van geld. Belangrijk punt is dat de waarde van de crypto van het ene op het andere moment veel hoger of lager kan zijn, waardoor je nooit goed weet hoeveel een crypto waard is. Die grote koersverschillen maken ook dat je eigenlijk niet op de waarde kunt rekenen als je wil sparen. En sowieso kun je er maar op weinig plekken mee betalen.’

Vera Lubbersen – DNB

Register van aanbieders van cryptodiensten

Het register van DNB met de aanbieders van Cryptodiensten is openbaar, je kan het hier vinden. De Nederlandsche Bank zegt zelf het volgende over bedrijven die in het register voorkomen:

Aanbieders van cryptodiensten die in of vanuit Nederland actief willen worden, moeten een inschrijving in het openbaar register van DNB aanvragen. Daarvoor moeten ze kunnen aantonen dat ze voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977.

DNB houdt bij geregistreerde aanbieders van cryptodiensten uitsluitend toezicht op deze twee wetten. De geregistreerde ondernemingen staan niet onder prudentieel toezicht van DNB of onder gedragstoezicht van de AFM. Dit betekent dat er geen toezicht wordt gehouden op financiële bedrijfsrisico’s en er geen sprake is van specifieke financiële consumentenbescherming.

– De Nederlandsche Bank

Inmiddels ervaren Nederlandse gebruikers al de gevolgen als partijen geen goedkeuring krijgen, maar wel actief zijn op de Nederlandse markt. Zo moest de grootste Crypto exchange Binance zijn activiteiten in Nederland staken nadat ze niet aan de eisen van De Nederlandsche Bank konden voldoen.

Disclaimer: De inhoud van deze site mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Beleggen is speculatief. Bij beleggen loopt uw kapitaal risico.

google news
google news square